Wethouder Aad Schoorl heeft donderdag 15 december 2016 met kunstenaar Ruud van Zon de nieuwe locatie bezocht van het kunstwerk Vogelvrij aan de Beneluxlaan. Tot 2014 hing het reliëf aan de voorgevel van Het Schuurmanshuis in Heemskerk.

Het kunstwerk van kunstenaar Ruud van Zon hing aan de voorgevel van het in 1971 geopende N.J. Schuurmanshuis, een voormalig gebouw van SIG aan de Beneluxlaan 268. Het Schuurmanshuis is in 2014 gesloopt om plaats te maken voor herontwikkeling van de Vlinder (Duitslandlaan en Beneluxlaan). Sinds die tijd lag het kunstwerk van Van Zon te wachten op herplaatsing.

Op 15 december heeft de gemeente het kunstwerk geplaatst langs de Beneluxlaan. Door de plaatsing in het plantsoen gelegen tussen de Slowakijelaan en de Beneluxlaan, is het kunstwerk weer terug in de omgeving waar het oorspronkelijk thuishoorde.

Kunstenaar Ruud van Zon
Ruud van Zon is op veel artistieke terreinen actief. Hij geeft niet alleen cursussen in diverse welzijnsinstellingen, hij is ook sinds 1988 als beeldend kunstenaar betrokken bij culturele activiteiten in het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Kennemerland. Van Zon vindt het belangrijk om leerlingen met kunst in aanraking te brengen en creativiteit in kinderen te stimuleren.