KUNST HUREN

Omdat de stap tot de aanschaf van een kunstwerk groot is, heeft Ruud van Zon de mogelijkheid om zijn kunst te huren. Op die manier kun je goedkoop en tijdelijk kunstwerken van Ruud van Zon huren. Voor het huren gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurder betaalt € 15 per maand per gehuurd kunstwerk.
  • Bij de eerste aanmelding betaalt de huurder een maand huur.
  • De huurder verplicht zich om daarna de huur per maand/kwartaal steeds vooruit te voldoen.
  • Het werk mag niet door de huurder worden uitgeleend.
  • Bij verhuizing dient de huurder binnen een week het nieuwe adres door te geven.
  • Bij beschadiging dient de huurder het kunstwerk zo spoedig mogelijk terug te brengen.
  • De huurder is, zolang het huurcontract loopt, aansprakelijk voor de eventuele schade aan het kunstwerk.